Hej!
Reflektors länkdatabas kraschade för gott den 19/1 2006, efter att ha funnits på nätet sedan februari 1997. Tills vidare ber jag att få hänvisa dig som törstar efter psykologilänkar att i stället surfa vidare till Socialpsychology.org, som har en omfattande samling!

Olle Lindevall

Köp din facklitteratur på amazon.co.uk .